Miło nam poinformować, że Ul dla pszczół s.c. realizuje projekt „Ul dla pszczół” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt ma na celu poprawę dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie i prowadzenie miejsc w Żłobku Ulubionym, zapewnienie przez 12 miesięcy bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc oraz dostosowanie pomieszczeń i zakup wyposażenia.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 czerwca 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku. Szczegółowej informacje można uzyskać w sekretariacie żłobka.

Wartość projektu: 483 892,23 zł.

Dofinansowanie projektu z UE 411 308,39 zł.