Zabrze, 4.03.2022

Dzień dobry.

Przesyłamy informacje o rekrutacji dzieci do projektu „Ulubione przedszkole, z pasji do pracy z dziećmi, z myślą o aktywnych zawodowo rodzicach”. W załączniku ogłoszenie o rekrutacji z datą 04.03.2022 i z taką datą powinno też być na Państwa stronie wraz z formularzem załącznikiem (formularz 1a). 

Pobierają Państwo od rodziców wyłącznie Załącznik 1a FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PROJEKTU (w załączeniu instrukcja wypełniania oraz wzór 1a). 

Prosimy zwrócić uwagę na:

  1. Przesyłamy  „Szablon oceny punktowej”, aby ułatwić Państwu zbieranie formularzy i uniknąć błędów w numeracji uczestników prosimy o wypełnianie tabeli na bieżąco. W tabeli prosimy uzupełniać wszystkie kolumny zaznaczone na zielono, kolumny zaznaczone na pomarańczowo już są wypełnione lub wypełniają się samoczynnie.
  2. W tabeli wpisane są wszystkie zajęcia prosimy o wpisywanie „X” w komórce, w której przydzielają Państwo zajęcia dla ucznia. Jeżeli zgłosi się więcej uczniów lub będzie ich przydzielonych do zajęć więcej niż zaplanowano we wniosku, osoby z najmniejszą liczbą punktów nie dostaną się do projektu.
  3. Dane dotyczące diagnozy przedszkola, które wypełnia dyrektor przedszkola, prosimy na formularzach na razie zostawić puste. Prosimy wypełnić ją w tabeli, tak aby można było zliczyć punkty oraz przypisać uczniów do konkretnych zajęć dodatkowych. Ewentualne korekty łatwiej zmienić w tabeli niż wypełniać formularz ponownie.
  4. Wskaźnikiem, który trzeba osiągnąć realizując projekt jest m.inLiczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej. Dlatego ważne, aby do projektu zrekrutować taką ilość dzieci jaka została zaplanowana we wniosku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt.