Zabrze, 1.04.2022

Ogłoszenie

Informujemy, że Dyrektor Żłobka „Ulubiony” ogłasza rekrutację uzupełniającą dla osób bezrobotnych do projektu „Ul dla pszczół”.

Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie formularza rekrutacyjnego (załącznik 1a)  wraz z wymaganymi załącznikami – w terminie 1.04. – 22.04.2022r. w sekretariacie żłobka „Ulubiony” lub wysłanie drogą mailową na adres ulubiony.zlobek@gmail.com. Dokumenty rekrutacyjne zostaną udostępnione na stronie internetowej https://ulubionyzlobek.pl oraz dostępne będą w sekretariacie żłobka: ul. ks. Pawła Pośpiecha 20, 41-800 Zabrze.

Wraz z formularzem (załącznik nr 1), konieczne jest złożenie zaświadczenia osoby bezrobotnej.

Od 01.01.2021 r. ostatecznie zmienił się sposób potwierdzania statusu osób bezrobotnych, które planują wziąć udział w projektach żłobkowych. Od teraz osoby te powinny skorzystać z jednego z dwóch sposobów:

  1. złożyć wniosek US-7 o wydanie zaświadczenia w ZUS-ie.  W załączeniu zarówno wzór wypełnionego wniosku (plik PDF), jak i wzór zaświadczenia, które uczestnicy powinni otrzymać (dokument tekstowy); https://www.zus.pl/wzory-formularzy/pracujacy/wnioski-ubezpieczonego/-/publisher/details/1/wniosek-us-7/US_7

lub

  • samodzielnie wygenerować dane z konta ubezpieczonego korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wydruk taki powinien obejmować przynajmniej informacje o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej przez uczestnika.

Uczestnik muszą złożyć zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status tych osób jako bezrobotnych lub biernych zawodowo. Zaświadczenia prosimy składać od razu po złożeniu dokumentów rekrutacyjnych do projektu.

Dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy potwierdzeniem powinno być zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej w dniu jego wydania.

Projekt „Ul dla pszczół” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.