Projekty Unijne

 

 

 

Ogłoszenie

Publikujemy listę osób, które zostały zakwalifikowane do projektu „Ul dla pszczół” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Osoby, które zakwalifikowały się do projektu zobowiązane są do wypełnienia dokumentów przystąpienia do projektu (załącznik 2,3,4 do Regulaminu projektu), w terminie do 30 czerwca 2022 roku. Nie złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją udziału w projekcie.

 

 

 

Zabrze, 01.04.2022

Ogłoszenie

 

Informujemy, że Dyrektor Przedszkola „Ulubiony” ogłasza rekrutację uzupełniającą do projektu „Ulubione przedszkole, z pasji do pracy z dziećmi, z myślą o aktywnych zawodowo rodzicach”.

Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie formularza rekrutacyjnego (załącznik 1a) w terminie 01.04. – 29.04.2022 r. w sekretariacie przedszkola „Ulubiony” lub wysłanie drogą mailową na adres przedszkola: ulubiony.zlobek@gmail.com.

Projekt „Ulubione przedszkole, z pasji do pracy z dziećmi, z myślą o aktywnych zawodowo rodzicach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania poniżej oraz w sekretariacie przedszkola.

 

 

Informacja

 

Ulubione przedszkole, z pasji do pracy z dziećmi, z myślą o aktywnych zawodowo rodzicach

 

Miło nam poinformować, że Ul dla pszczół s.c. realizuje projekt „Ulubione przedszkole, z pasji do pracy z dziećmi, z myślą o aktywnych zawodowo rodzicach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt ma na celu wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, jak również dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów, wykonanie prac adaptacyjnych, wyposażenie przedszkola w meble oraz pomoce dydaktyczne, jak również podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 września 2021 roku do 31 marca 2023 roku. Szczegółowej informacje można uzyskać w sekretariacie przedszkola.

 

Wartość projektu: 889 083,39 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 755 720,88 zł.

 

Informacja

Publikujemy listę osób, które zostały zakwalifikowane do projektu „Ul dla pszczół” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, dla działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, dla poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs.

Osoby, które zakwalifikowały się do projektu zobowiązane są do wypełnienia dokumentów przystąpienia do projektu (załącznik 2,3,4 do Regulaminu projektu), wraz dokumentem potwierdzającym status na rynku pracy, w terminie do 31 sierpnia 2021 roku. Nie złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją udziału w projekcie.

 

Uwaga 

Załączniki , o których mowa powyżej należy przesłać nawet w wypadku wcześniejszego ich dostarczenia ( z datą po ogłoszeniu wyników rekrutacji).
Ta sama sytuacja dotyczy dokumentu informującego o statusie na rynku pracy, czyli zaświadczenia od pracodawcy, ZUS, up itp…
także powinny być dostarczone z aktualną datą ” po ogłoszonych wynikach rekrutacji”. 

 

 

Ul dla pszczół

 

Miło nam poinformować, że Ul dla pszczół s.c. realizuje projekt „Ul dla pszczół” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt ma na celu poprawę dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie i prowadzenie miejsc w Żłobku Ulubionym, zapewnienie przez 12 miesięcy bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc oraz dostosowanie pomieszczeń i zakup wyposażenia.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 czerwca 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku. Szczegółowej informacje można uzyskać w sekretariacie żłobka.

 

Wartość projektu: 483 892,23 zł.

Dofinansowanie projektu z UE 411 308,39 zł.

Jak zostać uczestnikiem projektu?

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić poniższy formularz rekrutacyjny i wraz z zaświadczeniem o swoim statusie na rynku pracy dostarczyć do siedziby żłobka lub wysłać za pomocą poczty elektronicznej. Prosimy aby zapoznać się z regulaminem. UWAGA! Zaświadczenia wymagane do formularza muszą być aktualne na dzień składania formularza (taka sama data). Osoby pracujące dostarczają zaświadczenie od pracodawcy z informacją o rodzaju i okresie obowiązywania umowy, na druku pracodawcy.  

Regulamin projektu Ul dla pszczół

Formularz Rekrutacyjny dla projektu Ul dla pszczół

Deklaracja udziału w projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu

Zakres danych osobowych uczestników projektu powierzonych do przetwarzania

Informacja o rekrutacji Ul dla pszczół

Wzór druku US

Wzór zświadczenia ZUS

Dokument potwierdzające status uczestników projektu